Colofon HotspotHolland

Uitstapjes en leuke dingen doen in onontdekt Nederland


Copyright © 2003 - 2017 Hotspot Holland, www.hotspotholland.nl

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van print, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht. Voor zover de rechten van teksten en afbeeldingen niet bij Hotspot Holland berusten, zijn deze voorzien van een bronvermelding. Indien u meent dat er desondanks toch sprake is van een schending van rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. .

Vragen en opmerkingen

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De redactie probeert alle hotspots zelf te bezoeken, maar is voor een deel ook afhankelijk van informatie aangeleverd door derden.
Hotspot Holland kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor incorrecte, incomplete of gedateerde informatie. Indien u informatie aantreft die niet (meer) correct is, kunt u ons dit uiteraard laten weten. Ook voor overige vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ons mailen. .
Vanwege de grote hoeveelheid emails die wij ontvangen kunnen wij helaas niet op iedere individuele email reageren, maar tips en suggesties worden altijd in overweging genomen. Echter, acquisitie naar aanleiding van deze website wordt niet op prijs gesteld.