{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [{ "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "https://https://hotspotholland.nl/", "name": "Nederland", "image": "https://hotspotholland.nl/assets/images/nederland-oranje800x400.jpg" } },{ "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://hotspotholland.nl/uitstapjes/", "name": "Provincies", "image": "'.$seo_socialsharingphoto.'" } }] } '; $provinciecounter = "0"; $sql = "SELECT provincie_url, provincie_title_nl, provincie_subtitle_nl, provincie_description_nl, provincie_foto_regular, provincie_foto_large, provincie_fotocomment_large_nl FROM table_provincies WHERE provincie_url != '' ORDER BY weight ASC"; $result = mysqli_query($connect, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $provincie_url = 'https://hotspotholland.nl/'.$row['provincie_url']; $provincie_title = $row['provincie_title_nl']; $provincie_subtitle = $row['provincie_subtitle_nl']; $provincie_description = $row['provincie_description_nl']; $provincie_foto_regular = 'https://hotspotholland.nl/assets/images/'.$row['provincie_foto_regular']; $provincie_foto_large = 'https://hotspotholland.nl/assets/images/'.$row['provincie_foto_large']; $provincie_fotocomment_large_nl = $row['provincie_fotocomment_large_nl']; // $renderprovincieoverzicht .= '
Leuke uitstapjes '.$provincie_title.'

'.$provincie_title.'

'.$provincie_subtitle.'

'.$provincie_description.'

'; } } // $maincontent = '

De leukste uitjes per provincie op een rij

'; //nog cards voor zoeken op thema en plaats toevogen } //-------------/PROVINCIE OVERZICHT //-------------PLAATSEN OVERZICHT ALLE LETTERS elseif ($tab_city == '1') { $seo_pagetitle = 'Uitstapjes in Nederland. Kies een plaats'; $seo_description = "Uitstapjes in plaatsen in nederland op alfabet? De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle dagjes uit handig op alfabet per plaats"; $seo_keywords = "Uitstapjes in Nederland. Plaatsnamen op alfabet, plaatsen alfabet, Uitstapjes, uitjes, uitstapjes per provincie, uitjes per provincie, leuke dingen doen, dagje weg, weekendje weg, stedentrip, museum, gekke plekken"; // $page_headcode = ''; /* $seo_gtminteresse = 'Alle plaatsnamen op alfabet'; $seo_gtmplaats = 'Alle plaatsnamen op alfabet'; $seo_gtmprovincie = 'Alle plaatsnamen op alfabet'; $seo_gtmland = 'Nederland';*/ $seo_socialsharingpageurl = 'https://hotspotholland.nl/uitstapjes/?city=1'; $seo_socialsharingtitle = 'Uitstapjes in Nederland. Plaatsnamen op alfabet'; //voor twitter en facebook sharing $seo_socialsharingdescription= 'De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle uitstapjes handig op alfabet'; $seo_socialsharingphoto = 'https://hotspotholland.nl/assets/images/stedentrip800x400.jpg'; // $googleadds = ''; //als er niks staat geen advertenties. Als je wel iets invult worden er wel adds getoond $art_title = 'Uitstapjes in Nederland'; $art_populair = '1'; //om Top5 populaire plaatsen te verbergen zet em op 0 $seo_breadcrumbs_richcard = ''; //genereer slider met meest populaire uittstapjes $sqloverview = "SELECT titel, subtitel, plaats, provincie, interesse, foto_url_mobi, foto_url, foto_url_large, foto_onderschrift, foto_onderschrift_large, url_direct FROM content ORDER BY volgordeid DESC LIMIT 1,4"; $resultaat = mysqli_query($connect, $sqloverview); if (mysqli_num_rows($resultaat) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($resultaat)) { $title = $row['titel']; $subtitle = $row['subtitel']; $city = $row['plaats']; if ($city == '') { $city = 'Ontdek nu'; } $province = $row['provincie']; $theme = $row['interesse']; $photothumb = $row['foto_url_mobi']; $photothumb = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/'.$photothumb; $photomedium = $row['foto_url']; $photomedium = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/'.$photomedium; $photomediumtext = $row['foto_onderschrift']; $photolarge = $row['foto_url_large']; $photolarge = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/'.$photolarge; $photolargetext = $row['foto_onderschrift_large']; $urldirect = $row['url_direct']; $populair_slider .= '
 • '.$title.'

  '.$title.'

  '.$subtitle.'

  '.$city.'
 • '; } } $maincontent .= '
  '; $sql = "SELECT DISTINCT LEFT (plaats,1) as letter FROM $dbtable WHERE plaats !='' ORDER BY letter ASC"; $result = mysqli_query($connect, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $letter_text = 'Uitje? Alle plaatsen met een '.$row['letter'].''; $alfabet .= '
 • '.$row['letter'].'.

  Leuke uitstapjes
  '.$letter_text.'
 • '; } $maincontent .= '

  Kies een plaats in de omgeving

  '; $maincontent .= '
  '; } } //-------------/PLAATSEN OVERZICHT ALLE LETTERS //-------------PLAATSEN OVERZICHT PER LETTER elseif ($tab_city_length == '1' AND $tab_city == $city_first_letter) { $seo_pagetitle = 'Uitstapjes in Nederland. Plaatsen met een '.strtoupper($city_first_letter).''; $seo_description = "Uitstapjes in plaatsen in nederland op alfabet? De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle dagjes uit handig op alfabet per plaats"; $seo_keywords = "Uitstapjes in Nederland. Plaatsnamen op alfabet, plaatsen alfabet, Uitstapjes, uitjes, uitstapjes per provincie, uitjes per provincie, leuke dingen doen, dagje weg, weekendje weg, stedentrip, museum, gekke plekken"; $page_headcode = ''; /* $seo_gtminteresse = 'Alle plaatsen met een '.strtoupper($city_first_letter).''; $seo_gtmplaats = 'Alle plaatsen met een '.strtoupper($city_first_letter).''; $seo_gtmprovincie = 'Alle plaatsen met een '.strtoupper($city_first_letter).''; $seo_gtmland = 'Nederland';*/ $seo_socialsharingpageurl = 'https://hotspotholland.nl/uitstapjes/?city='.$city_first_letter.''; $seo_socialsharingtitle = 'Uitstapjes in Nederland. Plaatsen met een '.strtoupper($city_first_letter).''; //voor twitter en facebook sharing $seo_socialsharingdescription= 'De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle uitstapjes in plaatsen met een '.$city_first_letter.''; $seo_socialsharingphoto = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/museum800x400.jpg'; $art_title = 'Plaatsen met een '.strtoupper($city_first_letter).''; $art_populair = '1'; //om Top5 populaire plaatsen te verbergen zet em op 0 $seo_breadcrumbs_richcard = ''; $maincontent = '

  De leukste uitjes. Wat te doen in:

  '; } } //-------------/PLAATSEN OVERZICHT PER LETTER //-----------PLEKKEN PER PLAATSNAAM elseif ($tab_city != '') { $tab_city = str_replace("'","", html_entity_decode($tab_city, ENT_QUOTES)); //voor apostrophe in tull en 't waal $tab_city_url = str_replace('-','%', $tab_city); // $tab_city_url = str_replace('-','%27', $tab_city_url); $tab_city_url = strtolower($tab_city_url); //echo $tab_city_url; //Nog URL conversie testen voor hieronder $page_headcode = ''; $sql = "SELECT type, paginaid, titel, subtitel, plaats, provincie, land, interesse, foto_url, foto_url_large, url_direct, lat, lng FROM $dbtable WHERE plaats LIKE '$tab_city_url' ORDER BY plaats, paginaid ASC"; $result = mysqli_query($connect, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $titel = $row['titel']; $subtitel = $row['subtitel']; $subtitel = removetags($subtitel); $plaats = $row['plaats']; if ($plaats == '') { $plaats = $row['interesse']; } $provincie = $row['provincie']; // $interesse = $row['interesse']; $land = $row['land']; if ($land != 'Nederland' AND $land != '') { $display_land = ' Net over de grens in '.$land.''; } $url_item = $row['url_direct']; $foto_url = $row['foto_url']; $foto_url_large = $row['foto_url_large']; //Eerst alle hotspots van de gekozen plaats tonen $generateoverview .= '
  Leuke uitstapjes '.$title.'
  '.$titel.'

  '.$subtitel.'

  '.$plaats.', '.$province.'
  '."\r\n"; //lat en lng van het eerste item opvragen en hiervolgens plekken in de omgeving op te zoeken //onderstaande is nodig om plaatsen in omgeving op te vragen if ($counter == 0) { $lat_city = $row['lat']; $lng_city = $row['lng']; } $counter += 1; } } //plaatsen in omgeving toevoegen. Alleen als er minder dan 10 items in de plaats zelf zijn gevonden if ($counter < 10) { $radius = 50; $DBH = new mysqli($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname); $query = sprintf("SELECT type, paginaid, titel, subtitel, plaats, provincie, land, interesse, foto_url, url_direct, lat, lng, ( 3959 * acos( cos( radians('%s') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lng ) - radians('%s') ) + sin( radians('%s') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS distance FROM $dbtable WHERE plaats != '' AND status = 'Published' HAVING distance < '%s' ORDER BY distance LIMIT 0 , 15", $DBH->real_escape_string($lat_city), $DBH->real_escape_string($lng_city), $DBH->real_escape_string($lat_city), $DBH->real_escape_string($radius)); $result = mysqli_query($connect,$query); if (!$result) { die("" /*. mysql_error()*/); } //$sidebar_content_provincie = $provincie; // De laatste plaats van de related items kan buiten de provincie liggen. Daarom deze constructie //$sidebar_content_provincie_clean = urlconversion($sidebar_content_provincie); while ($row = @mysqli_fetch_assoc($result)) { $omgeving_titel = $row['titel']; $omgeving_subtitel = $row['subtitel']; $omgeving_foto_url = $row['foto_url']; $omgeving_provincie = $row['provincie']; $omgeving_url_direct = $row['url_direct']; $omgeving_plaats = $row['plaats']; $omgeving_interesse = $row['interesse']; if ($omgving_rh_plaats == '') { $omgving_rh_plaats = $row['provincie']; } $omgeving_land = $row['land']; if ($omgeving_land != 'Nederland' AND $omgeving_land != '') { $display_land = ' (Net over de grens in '.$omgeving_land.')'; } else { $display_land = ''; } // $generateoverviewomgeving .= '
  Leuke uitstapjes '.$title.'

  '.$omgeving_titel.'

  '.$omgeving_subtitel.'

  '.$omgeving_plaats.', '.$province.'
  '; // } } // $maincontent .= '

  Wat te doen in '.$plaats.' en omgeving

  '; if ($generateoverviewomgeving != '') { $maincontent .= $generateoverviewomgeving; } else { $maincontent .= $generateoverview; } $maincontent .= '
  '; // $googleadds = ''; //als er niks staat geen advertenties. Als je wel iets invult worden er wel adds getoond $art_title = "$plaats uitstapjes"; $art_populair = '1'; //om Top5 populaire plaatsen te verbergen zet em op 0 $seo_pagetitle = "$art_title. Leuke dingen doen $provincie"; $seo_description = "Wat te doen in $plaats, $provincie? Alle leuke uitjes op een rij"; $seo_keywords = "Uitstapjes in Nederland. Plaatsnamen op alfabet, plaatsen alfabet, Uitstapjes, uitjes, uitstapjes per provincie, uitjes per provincie, leuke dingen doen, dagje weg, weekendje weg, stedentrip, museum, gekke plekken"; // $page_headcode = ''; $seo_gtminteresse = "$plaats overzichtspagina"; $seo_gtmplaats = "$plaats"; $seo_gtmprovincie = "$provincie"; $seo_gtmland = "$land"; $seo_socialsharingpageurl = 'https://hotspotholland.nl/uitstapjes/?city=1'; $seo_socialsharingtitle = 'Uitstapjes in Nederland. Plaatsnamen op alfabet'; //voor twitter en facebook sharing $seo_socialsharingdescription= 'De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle uitstapjes handig op alfabet'; $seo_socialsharingphoto = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/'.$foto_url_large.''; $seo_breadcrumbs_richcard = ''; } //------------/PLEKKEN PER PLAATSNAAM //------------OVERZICHT ALLE THEMAS elseif ($tab_theme == '1') { $year = date("Y"); $seo_pagetitle = 'Interessante uitjes. Leuke uitstapjes in Nederland'; $seo_description = "Wat te doen? Interessante uitjes op onderwerp. De leukste uitstapjes van $year heb je zo gevonden"; $seo_keywords = "Interessante uitjes, uitstapjes $year"; $page_headcode = ''; $seo_gtminteresse = 'Thema overzicht'; $seo_gtmplaats = 'Thema overzicht'; $seo_gtmprovincie = 'Thema overzicht'; $seo_gtmland = 'Thema overzicht'; $seo_socialsharingpageurl = 'https://hotspotholland.nl/uitstapjes/?theme=1'; $seo_socialsharingtitle = 'Thema uitjes. Leuke uitstapjes in Nederland'; //voor twitter en facebook sharing $seo_socialsharingdescription= 'De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle uitstapjes op onderwerp'; $seo_socialsharingphoto = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/museum800x400.jpg'; // $googleadds = ''; //als er niks staat geen advertenties. Als je wel iets invult worden er wel adds getoond $art_title = 'Interessante uitjes'; $art_populair = '1'; //om Top5 populaire plaatsen te verbergen zet em op 0 $seo_breadcrumbs_richcard = ''; $tab_theme_url = str_replace('-','%', $tab_theme); $sql = "SELECT DISTINCT interesse FROM $dbtable WHERE interesse !='' ORDER BY interesse ASC"; $result = mysqli_query($connect, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $interesse = $row['interesse']; $theme_for_url = urlconversion($interesse); if ($theme_for_url == "attractiepark") { $theme_thumbnail = "attractiepark400x200.jpg"; $interesse_text = 'De leukste pretparken voor een spetterend dagje uit'; } elseif ($theme_for_url == "autos-en-motoren") { $theme_thumbnail = "autos-en-motoren400x200.jpg"; $interesse_text = 'Petrolheads opgelet: Vol gas op stap!'; } elseif ($theme_for_url == "beelden") { $theme_thumbnail = "beelden400x200.jpg"; $interesse_text = 'Van Poepende Reus en Paaseiland tot Michael Jackson'; } elseif ($theme_for_url == "bijzondere-overnachtingen") { $theme_thumbnail = "bijzondere-overnachtingen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Slapen op bijzondere plekken'; } elseif ($theme_for_url == "dierenpark") { $theme_thumbnail = "dierenpark400x200.jpg"; $interesse_text = 'Sta oog in oog met de mooiste dieren. Alle dierentuinen van Nederland'; } elseif ($theme_for_url == "eten-en-drinken") { $theme_thumbnail = "eten-en-drinken400x200.jpg"; $interesse_text = 'Voor de foodies onder ons'; } elseif ($theme_for_url == "gebouwen-en-architectuur") { $theme_thumbnail = "gebouwen-en-architectuur400x200.jpg"; $interesse_text = 'Bijzondere gebouwen'; } elseif ($theme_for_url == "gekke-plaatsnamen") { $theme_thumbnail = "gekke-plaatsnamen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Raar maar waar'; } elseif ($theme_for_url == "gekke-plekken") { $theme_thumbnail = "gekke-plekken400x200.jpg"; $interesse_text = 'Hè?!'; } elseif ($theme_for_url == "geschiedenis") { $theme_thumbnail = "geschiedenis400x200.jpg"; $interesse_text = 'Terug in de tijd'; } elseif ($theme_for_url == "geschiedenis-prehistorie") { $theme_thumbnail = "geschiedenis-prehistorie400x200.jpg"; $interesse_text = 'Terug naar vóór onze jaartelling'; } elseif ($theme_for_url == "geschiedenis-romeinen") { $theme_thumbnail = "geschiedenis-romeinen400x200.jpg"; $interesse_text = 'De Romeinse tijd in Nederland'; } elseif ($theme_for_url == "geschiedenis-wo2") { $theme_thumbnail = "geschiedenis-wo2400x200.jpg"; $interesse_text = 'De Tweede Wereldoorlog'; } elseif ($theme_for_url == "grensgevallen") { $theme_thumbnail = "grensgevallen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Uitstapjes op het randje van het land'; } elseif ($theme_for_url == "kastelen-en-paleizen") { $theme_thumbnail = "kastelen-en-paleizen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Op reis als een koning'; } elseif ($theme_for_url == "kunst") { $theme_thumbnail = "kunst400x200.jpg"; $interesse_text = 'KUNST met hoofdletters'; } elseif ($theme_for_url == "land-en-water") { $theme_thumbnail = "land-en-water400x200.jpg"; $interesse_text = 'Waterland'; } elseif ($theme_for_url == "landen-en-culturen") { $theme_thumbnail = "landen-en-culturen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Op bezoek in verre landen'; } elseif ($theme_for_url == "lucht-en-ruimtevaart") { $theme_thumbnail = "lucht-en-ruimtevaart400x200.jpg"; $interesse_text = 'Beam me up! Alle leuke plekjes over luctht- en ruimtevaart'; } elseif ($theme_for_url == "media") { $theme_thumbnail = "media400x200.jpg"; $interesse_text = 'Audio, Video, Film, Online, Print, Radio & TV'; } elseif ($theme_for_url == "natuur") { $theme_thumbnail = "natuur400x200.jpg"; $interesse_text = 'Ontdek de mooiste natuur in eigen land'; } elseif ($theme_for_url == "scheepvaart") { $theme_thumbnail = "scheepvaart400x200.jpg"; $interesse_text = 'Maritieme uitstapjes'; } elseif ($theme_for_url == "shoppen") { $theme_thumbnail = "shoppen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Op koopjesjacht!'; } elseif ($theme_for_url == "spelletjes") { $theme_thumbnail = "spelletjes400x200.jpg"; $interesse_text = 'Game on!'; } elseif ($theme_for_url == "sport") { $theme_thumbnail = "sport400x200.jpg"; $interesse_text = 'Sportieve uitstapjes'; } elseif ($theme_for_url == "stedentrip") { $theme_thumbnail = "stedentrip400x200.jpg"; $interesse_text = 'Dagje stad? Tips voor stedentrips. De leukste steden van Nederland'; } elseif ($theme_for_url == "techniek-en-wetenschap") { $theme_thumbnail = "techniek-en-wetenschap400x200.jpg"; $interesse_text = 'Nerds en techies opgelet!'; } elseif ($theme_for_url == "treinen") { $theme_thumbnail = "treinen400x200.jpg"; $interesse_text = 'Kilometers spoor vliegen onder ons door'; } elseif ($theme_for_url == "trouwspecial") { $theme_thumbnail = "trouwspecial400x200.jpg"; $interesse_text = 'Alles voor een bijzondere bruiloft'; } elseif ($theme_for_url == "wadden") { $theme_thumbnail = "wadden400x200.jpg"; $interesse_text = 'Zon, zee, ruimte, rust en de mooiste zandstranden. Bezoek de Waddeneilanden'; } else { $theme_thumbnail = "overige400x200.jpg"; $interesse_text = 'Andere uitstapjes'; } $generateoverview .= '
  Leuke uitstapjes '.$interesse.'
  '.$interesse.'

  '.$interesse_text.'

  '."\r\n"; } } // $maincontent = '

  Thema uitjes. Leuke uitstapjes in Nederland

  '. $generateoverview.'
  '; } //------------/OVERZICHT ALLE THEMAS //------------OVERZICHT INDIVIDUEEL THEMA elseif ($tab_theme != '') { $tab_theme_url = str_replace('-','%', $tab_theme); $sql = "SELECT paginaid, titel, subtitel, plaats, provincie, land, interesse, foto_url, url_direct FROM $dbtable WHERE interesse LIKE '$tab_theme_url' AND status = 'Published' ORDER BY plaats ASC"; $result = mysqli_query($connect, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $titel = $row['titel']; $subtitel = $row['subtitel']; $interesse = $row['interesse']; $plaats = $row['plaats']; $plaatsvoorminikaartje = $row['plaats']; $provincie = $row['provincie']; $foto_url = $row['foto_url']; $land = $row['land']; if ($plaats == '') { $plaats = $interesse; } $url_item = $row['url_direct']; //hoogste volgordeid pakken en deze dan als tip markeren in de lijst //$tip = ''; $generateoverview .= '
  Leuke uitstapjes '.$titel.'
  '.$titel.'

  '.$subtitel.'

  '; if ($plaatsvoorminikaartje != '') { $locatie_image_url = str_replace("'","", html_entity_decode($plaats, ENT_QUOTES)); //voor apostrophe in tull en 't waal $generateoverview .= '
  '.$plaats.', '.$province.'
  '; } $generateoverview .= '
  '."\r\n"; } } // $maincontent = '

  '.$interesse.'? Ontdek de leukste uitjes in eigen land

  '; $seo_pagetitle = 'Interessante uitjes. Leuke uitstapjes in Nederland'; $seo_description = "Wat te doen? Interessante uitjes op onderwerp. De leukste uitstapjes van $year heb je zo gevonden"; $seo_keywords = "Interessante uitjes, uitstapjes $year"; $page_headcode = ''; /* $seo_gtminteresse = 'Thema overzicht'; $seo_gtmplaats = 'Thema overzicht'; $seo_gtmprovincie = 'Thema overzicht'; $seo_gtmland = 'Thema overzicht';*/ $seo_socialsharingpageurl = 'https://hotspotholland.nl/uitstapjes/?theme=1'; $seo_socialsharingtitle = 'Thema uitjes. Leuke uitstapjes in Nederland'; //voor twitter en facebook sharing $seo_socialsharingdescription= 'De leukste uitjes zijn zo gevonden. Alle uitstapjes op onderwerp'; $seo_socialsharingphoto = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/'.$foto_url.''; $googleadds = ''; //als er niks staat geen advertenties. Als je wel iets invult worden er wel adds getoond $art_title = $interesse; $art_title .= ' uitstapjes'; $art_populair = '1'; //om Top5 populaire plaatsen te verbergen zet em op 0 $seo_breadcrumbs_richcard = ''; } //------------/OVERZICHT INDIVIDUEEL THEMA //-----------MAP elseif ($tab_map == '1') { header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: https://hotspotholland.nl/kaart"); exit(); /* $seo_pagetitle = 'Kaart met interessante uitjes. Leuke uitstapjes in Nederland'; $seo_description = "Wat te doen? Handige overzichtskaart met alle hotspots, uitstapjes, dagtochtes, uit tips en andere leuke dingen doen bij jou in de buurt. Het leukste dagje uit begint hier"; $seo_keywords = "Interessante uitjes, uitstapjes $year"; $page_headcode = ''; $seo_socialsharingpageurl = 'https://hotspotholland.nl/uitstapjes/?map=1'; $seo_socialsharingtitle = 'Overzichtskaart leuke uitstapjes en musea'; //voor twitter en facebook sharing $seo_socialsharingdescription= 'Wat te doen? Handige overzichtskaart met alle hotspots, uitstapjes, dagtochtes, uit tips en andere leuke dingen doen bij jou in de buurt'; $seo_socialsharingphoto = 'https://hotspotholland.nl/vakantie/kaart800x400.jpg'; // $googleadds = ''; //als er niks staat geen advertenties. Als je wel iets invult worden er wel adds getoond $art_title = 'Overzichtskaart leuke uitstapjes en musea'; $art_populair = '1'; //om Top5 populaire plaatsen te verbergen zet em op 0 $seo_breadcrumbs_richcard = ''; $kaart_sql = "SELECT paginaid, titel, plaats, provincie, url_direct, lat, lng FROM content WHERE lat != '' "; $kaart_result = mysqli_query($connect, $kaart_sql); if (mysqli_num_rows($kaart_result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($kaart_result)) { $map_paginaid = $row['paginaid']; $map_titel = $row['titel']; $map_plaats = $row['plaats']; $map_provincie = $row['provincie']; $map_lat = $row['lat']; $map_lng = $row['lng']; $map_url_direct = $row['url_direct'];; $optie3x .= 'L.marker(['.$map_lat.', '.$map_lng.'], { icon: svgIcon }).bindPopup("'.$map_titel.'
  '.$map_plaats.' ('.$map_provincie.')").addTo(map);'; } } $maincontent = '
  '; */ } //-----------/MAP //------------VOOR HET GEVAL ER IETS MISGAAT else { $maincontent = '

  Niets gevonden. Zoek opnieuw


  '; } //------------/VOOR HET GEVAL ER IETS MISGAAT //------- nu komt de template-------------------------------------------- /*$seo_googletagmanager = '';*/ // Social Media Meta Tags //Schema.org markup for Google+ $seo_socialsharing = ' '; // Twitter Card data $seo_socialsharing .= ' '; // Open Graph data --> $seo_socialsharing .= ' '; //------------POPULAIR TOP 5 BLOCK $populaircounter = 0; if ($art_populair != '') { $populair_sql = "SELECT paginaid, titel, plaats, provincie, url_direct, lat, lng FROM $dbtable ORDER BY volgordeid DESC LIMIT 0, 3"; $populair_result = mysqli_query($connect, $populair_sql); if (mysqli_num_rows($populair_result) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($populair_result)) { $populaircounter ++; $populair_titel = $row['titel']; $populair_plaats = $row['plaats']; $populair_provincie = $row['provincie']; if ($populair_plaats == '') { $populair_plaats = 'Nederland'; } else { $populair_plaats = $populair_plaats.' (Provincie '.$populair_provincie.')'; } $populair_url_direct = $row['url_direct'];; $populair_itemxxx .= '
 • '.$populaircounter.'.

  '.$populair_titel.'
  '.$populair_plaats.'
 • '; } } //er moeten minimaal 3 gerelateerde items zijn zodat je 2 items kunt tonen if ($populaircounter > 1) { $populair_item = '

  Populaire uitstapjes

  '; $populair_item .= ''; } $main_content_populair = '
  '; } //------------------------------ EINDE FREETAG BLOCK //------------------- READ MORE BLOCK BELOW $page_readmoreblocks = '
  '; //END READ MORE BLOCK ABOVE //---------------------OVERNACHTEN SECTION $main_content_overnachten = '

  Leuke overnachtingen

  '; //-------------EINDE OVERNACHTEN SECTION ?> <?php echo $seo_pagetitle; ?> '; } if ($page_headcode != '') { echo $page_headcode; } echo $seo_socialsharing; if ($tab_map == '1') { echo ' '; } // ?> '; } else { echo ''; } // include ('/var/www/vhosts/hotspotholland.nl/httpdocs/assets/nl_header.php'); ?>