Onbewoonde eilanden in Nederland

Op een onbewoond eiland - ergens in Nederland...

Op een onbewoond eiland - ergens in Nederland...Robinson Crusoë in Nederland

Als het verhaal van Robinson Crusoë zich nu eens in Nederland had afgespeeld; waar was hij dan aangespoeld? Bij een onbewoond eiland denk je al snel aan een klein tropisch eilandje met een groot wit zandstrand, een mooie ruisende blauwe zee, palmbomen en cocosnoten en misschien ook wel aan een achtergelaten piratenschat. Maar denk je ook aan Nederland? Want ook in eigen land vind je tal van onbewoonde eilanden...

Palmbomen, cocosnoten en verborgen schatten

Palmbomen en cocosnoten zul je niet snel aantreffen op Neerlands onbewoonde eilanden. Tenzij ze aanspoelen... Maar de andere Robinson ingrediënten zou je er goed kunnen aantreffen. Op de bodem van de Waddenzee, waar de mooiste onbewoonde eilanden van ons land liggen, ligt bijvoorbeeld nog altijd de schat van het 200 jaar geleden vergane goudschip De Lutine...

Rottumeroog

In de Waddenzee

Het meest oostelijke eilandje van ons land (en tevens het meest noordelijkste punt) is het onbewoonde eiland Rottumeroog. Het eiland kalft steeds verder af en zal naar verwachting op termijn in de Eemsmond wegspoelen. In het verleden heeft men geprobeerd dit 'wandelen' van het eiland tot staan te brengen, maar bij iedere storm verdwijnt er iedere keer opnieuw zand. in 1998 heeft Staatsbosbeheer de laatste resten van menselijke bewoning verwijderd.

Rottumerplaat

In de Waddenzee

Het onbewoonde eiland Rottumerplaat is ca. 900 ha groot en wordt volledig aan haar lot overgelaten. Het eiland bestaat uit duinen en een kwelder. De enige bewoners zijn zeehonden en vogels. Het eilandje wordt beheerd door het ministerie van Landbouw en Visserij, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

Griend

In de Waddenzee

In de Middeleeuwen werd dit eilandje ten zuidwesten van Terschelling nog bewoond, maar na een overstroming in de 13e eeuw verlieten alle bewoners het eilandje. Door de eeuwen heen sloeg er steeds meer zand af en 'wandelde' het eiland naar het oosten. In 1988 werd er een dam gebouwd en sindsdien groeit het eilandje weer. Bij vloed steekt het hoogste puntje van de Griend slechts een klein stukje boven het water uit. Het eiland is, afgezien van talrijke vogels, onbewoond.

Noorderhaaks / De Razende Bol

In de Waddenzee

Het onbewoonde eiland Noorderhaaks, beter bekend als De Razende Bol is een kale zandplaat ten westen van het Marsdiep bij Den Helder. Het is de eerste van de ruim 50 Waddeneilanden voor de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken.
Noorderhaaks verplaatst zich langzaam richting Texel. Het verhaal gaat dat er op sommige dagen op het eiland luchtspiegelingen te zien zijn. Een bezoek aan de zandplaat is lastig vanwege de sterke stroming.

IJsseloog

In het Ketelmeer

Het onbewoonde eiland IJsseloog heeft een eigen haventje, maar geen bewoners. IJsseloog is tussen 1996 en 1999 door mensenhanden aangelegd. Het eiland dient om verontreinigd slib uit de rivier de IJssel op te slaan. Zodra de capaciteit van 20 miljoen m3 slib is bereikt, krijgt het eiland een recreatie- en natuurfunctie.
Eiland De Dode Hond in het Eemmeer
Aaaoehoe! Het eiland Dode Hond bij nacht. Foto: allesaanboord.nl

De Dode Hond

In het Eemmeer

Het onbewoonde eiland De Dode Hond in het Eemmeer is opgespoten tijdens de aanleg van Flevoland. Het is een klein natuurgebied dat deels onbegaanbaar is. Op het eilandje leven ook reeën die er via het ijs of zwemmend op het eilandje zijn terecht gekomen. Op Dode Hond mag beperkt overnacht worden.

Rijk der Duizend Eilanden

De oude tuinbouwkassen van Broek op Langedijk lagen vroeger vooral in het Rijk der Duizend Eilanden. De eilandjes zijn aangelegd in de 13e eeuw, in een tijd dat er varkenspest heerste. De eilandjes zijn alleen per boot bereikbaar, vandaar dat alles op de veiling ook per boot werd aangevoerd.

Riviereiland De Bol

De Lek bij Lopik

Ooit zocht rivier de Lek haar eigen weg, maar door alle waterwerken die in de afgelopen 150 jaar zijn aangelegd, verdwenen veel van haar nevengeulen en zandplaten. Ooit was 'De Bol' bij Lopik ook zo'n zandplaat in de rivier, maar is door aanleg van een strekdam inmiddels een schiereiland geworden.

Bijzonder aan dit deel van de Lek is dat er nog eb en vloed is. Het eilandje staat dan ook 2 keer per dag deels onder water. Op De Bol is een 2 km lange wandelroute uitgezet, die je langs de rivierduinen en steilranden (de rand waar het water het eiland afkalft) leidt.
Controleer bij een bezoek van te voren het getij en neem laarzen mee.

Vogelbroedeiland Nieuwstad

Het in 2018 aangelegde Vogelbroedeiland Nieuwstad bij de Eemshaven is speciaal aangelegd voor vogels als de Noordse Stern en de Visdief. Het 3,1 hectare eiland is opgespoten met bagger uit de vaargeul. Het is een kale vlakte, afgedekt met schelpen en met een rand van basaltblokken.
De broedende vogels zaten de haven in de weg waarop Rijkswaterstaat een exclusief eiland voor de diertjes bouwde. Bijkomend voordeel is dat er geen vossen zijn en ook voor mensen is het eiland verboden. De bedoeling is dat het eiland regelmatig overstroomt zodat vogelpoep en andere viezigheid wegspoelt.

Hompelvoed, Veermansplaat, Stampersplaat en Dwars in de weg

Grevelingenmeer

Door de bouw van de Brouwersdam en de Grevelingendam is het Grevelingenmeer sinds 1971 een zoutwatermeer, zonder eb en vloed. Hierdoor vielen een aantal zandplaten droog en ontstonden er nieuwe eilanden met illustere namen als Hompelvoed, Veermansplaat, Stampersplaat en Dwars in de weg.

Onbewoonde eilanden in Nederland foto's

Duivelseiland Amsterdam

In tegenstelling tot de andere eilanden op deze pagina is Duivelseiland helemaal geen eiland en ook nog eens druk bewoond. Duivelseiland is 6,15 hectare groot en is... een wijk in Amsterdam! Duivelseiland ligt in stadsdeel Zuid en ligt tussen de Hobbemakade, Roelof Hartstraat en de Ruysdaelstraat. Ooit was het een afgelegen buurtje en werd het om onduidelijke redenen vernoemd naar Duivelseiland voor de kust van Frans Guyana.

Wat zeggen de bezoekers?


Ben jij hier ook geweest? Geef nu je beoordeling. Het duurt maar een paar tellen

uitstapjes in de buurt

    Leuke overnachtingen

    Dutch cookies

    Wij plaatsen cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en af te stemmen op jouw voorkeuren. Door verder te gaan geef je aan akkoord te zijn met onze cookies en die van onze partners. Instellingen bekijken